22.03.2018

Miestyön koulutusohjelma 2018-2019

Koulutus antaa valmiudet tunnistaa miehille tyypilliset ongelmat, kohdata miesasiakas ja auttaa häntä huomioiden miesten erityispiirteet ja tarpeet.

Koulutuspäivien aikana saat sekä teoreettista että käytännön työstä kerättyä tietoa miesten hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisestä eri elämäntilanteissa ja -kriiseissä. Koulutus koostuu kahdeksasta lähijaksosta. Näiden lisäksi koulutukseen kuuluu myös itsenäistä työskentelyä, jota voit integroida oman työsi tai työyhteisösi kehittämiseen.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan täältä!


Lähettäjä
Peter Peitsalo
16.03.2018
Viimeksi muokattu
22.03.2018