Valitse sivu

Miessakit ry

Pidämme huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

UUTISET

Tutkimus isyydestä ja voimavaratekijöistä masennusoireisilla isillä

Jyväskylän Yliopistolla on valmistunut gradu-tutkimus, joka on toteutettu yhteistyössä Miessakkien MASI-hankkeen kanssa. Isähaastatteluiden pohjalta työstetyssä tutkimuksessa selvitettiin masennusoireisten isien kokemuksia omasta isyydestään. ”Isien masennusta on...

Opinnäytetyössä haastateltiin isätyön ammattilaisia

Aleksi Herranen haastatteli AMK-lopputyössään isätyön ammattilaisia heidän näkemyksistään isätyön tilasta terveydenhuollon palveluissa. Ammattilaiset näkivät tilanteen yhä hyvin äitikeskeisenä. Isätyön juurtumista estävinä tekijöinä esiin nousivat vähäiset resurssit,...

Oulun Juttusakin kesäkausi on käynnistynyt

Miesten juttusakissa on mahdollista jakaa luottamuksellisessa ympäristössä kokemuksia ja tuntemuksia miehenä olemisesta. Valitsemme keskustelunaiheita riippuen ryhmän tarpeista ja kiinnostuksista. Miehet itse päättävät keskustelunaiheet. On pötypuhetta, etteivät...

Vertaistukiryhmä Väkivaltaa Kokeneille Miehille alkaa syyskuussa

Ryhmään voi hakeutua tai ohjata miehiä, jotka ovat kokeneet väkivaltaa parisuhteessa. Ryhmässä käydään läpi väkivaltakokemuksia luottamuksellisesti ja tasavertaisesti. Toisten kokemusten kuuleminen ja omien tuntemusten jakaminen auttavat jäsentämään omaa tilannetta....

KUULUMISIA

Kun nyrkki osuu kohdalle

Näin voi käydä kenelle tahansa miehelle, joka kulkee kaupungilla ravintoloiden sulkeutumisen jälkeen: ”Satuin olemaan väärässä paikassa väärään aikaa baarista kotiin lähdössä. Sain useita osumia, josta lopulta lähti taju.” Sitaatti on yhden miehen kuvaus hänen...

Puhukaa parisuhteestanne!

Eräänä kauniina sunnuntai-iltapäivänä, kun lapset ovat ulkoleikeissä, puoliso pyytää miestään vierelleen istumaan. Muutama hämmentynyt katse ja puoliso täräyttää: ”Olen ajatellut hakea eroa.” Perheen isän silmät pyöristyvät, korvista ei tunnu olevan yhteyttä...

Mies jumissa

Miessakkien Lyömätön Linja -työssä kohtaan miehen, joka kokee olevansa jumissa omien tunteidensa kanssa. Avun hakemisen syy on ollut sanallisesti toiselle pelkoa aiheuttava kielenkäyttö tai fyysinen käsiksi käyminen – lapseen tai kumppaniin. Monet miehet haluavat...

Hyvää vai pahaa väkivaltaa

Absoluuttista hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää, on olemassa hyvin harvoin. Varsinkin ihmisten toiminnassa tai välisissä suhteissa. Ja mitä tulee väkivaltaan, sitä ei voi ulkoistaa. Se on meissä kaikissa, hyvän ja pahan, oikean ja väärän lisäksi. Väkivalta on pelkoa...

KAIKKI AJANKOHTAISET →