Valitse sivu

Miestyön koulutusohjelma on Miessakkien 21.8.2024–2.4.2025 järjestämä koulutuskokonaisuus, joka muodostuu kymmenestä koulutuspäivästä.

Koulutusohjelman tarkoitus on tutustuttaa osallistujat mieserityiseen työotteeseen, käydä esimerkkien kautta läpi miesten auttamisen erityispiirteitä sekä antaa osallistujille välineitä miehiä löytävien ja heitä laadukkaasti kohtaavien palveluiden rakentamiseen.

Opintopäivissä käydään läpi miestyöhön liittyviä teemoja. Koulutukset järjestetään Helsingissä Miessakit ry:n luentosalissa, osoitteessa Annankatu 16 B 28. Koulutuskerrat järjestetään hybridimuotoisina, paikallaoloon yllyttäen.

Koulutusohjelma sisältää tehtäviä, jotka opiskelijat tekevät kertojen välissä. Tehtävien tarkoituksena on kerrata opittuja tietoja, antaa osallistujille tietoa ja pohdittavaa seuraavan kerran teemoista sekä saattaa osallistujat miettimään opintokertojen sisältöjen soveltuvuutta omiin toimintaympäristöihinsä.

Osallistujat tekevät kokonaisuuden aikana lopputyön, jonka teeman he valitsevat itse. Kurssityön toteuttamista suositellaan joko suunnittelutyönä miesaiheisesta projektista, työssä tehtävänä miesten kanssa tehtävän työn kokeiluna tai itselle keskeisestä teemasta tietoa etsien. Kurssityöt esitellään muille osallistujille.

Miestyön opintokokonaisuuden hinta on 1850 € (alv 0 % – Miessakit ry ei ole arvonlisäverovelvollinen). Maksun voi suorittaa kahdessa erässä. Hintaan sisältyy aamukahvi sekä iltapäiväkahvi kahvileivällä.

Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Lue lisää koulutuksen tarkemmasta sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan linkistä!