Valitse sivu

Miesten eroryhmistä apua erokriisiin

Artikkelissa Miessakit ry:n Erosta Elossa -toiminnan vastaava erotyöntekijä Jouni Linnankoski avaa eroryhmätoiminnan historiaa, mallia ja ryhmän sisältöjä. Artikkelissa kuvataan myös eroryhmään hakeutuvien miesten yleisimmät ahdistuksen ja huolenaiheet, kuinka niitä...

Miessakit ry | Vieraasta Veljeksi

Ryhdy pakolaistaustaisen miehen tukihenkilöksi Helsingissä.Jokaisella ihmisellä on oikeus tulla autetuksi, tuli hän sitten läheltä tai kaukaa.Olet etsimämme henkilö, jos et pelkää erilaisuuden kohtaamista, olet...

Blogi 3/2015: Nykymiehen muuttuneet roolit

Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo.  Yhteiskunnan muutokset ovat vaikuttaneet miehiin monin eri tavoin. Näyttäisi siltä, että muutokset kohdentuvat erityisesti isyyteen ja sitä kautta miesten rooleihin perheissä...

Blogi 2/2015: Pojat, Pojat!

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi.Erot poikien ja tyttöjen koulumenestyksessä nousevat aika ajoin yhä uudelleen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Kun uusia tutkimustuloksia julkaistaan, tutut keskustelijat nostavat esille tutut...

Miesryhmätoiminta ja sen toteuttaminen

Kehittämispäällikkö Peter Peitsalon kirjoittamassa artikkelissa kuvataan Miessakit ry:n miesryhmien perustaa, toimintaa ja tästä saatuja käytännön kokemuksia. Lisäksi artikkeli antaa lukijalle käytännönläheisiä ohjeita ryhmien järjestämiseen liittyen. Miessakit ry:n...

Isätyön ohjaaja –koulutus | Lahti 16.-17.10.2015

Isän ja lapsen välisen suhteen merkityksellisyys on tunnettua lapsen kannalta, mutta isille itselleenkin tämä suhde tuottaa merkittävää hyvinvointia. Isien mukanaolo heti lapsen syntymässä mahdollistaa kiinteän suhteen isän ja lapsen välille, mikä vaikuttaa...

Miessakit mukana Ei rasismille! -hankkeessa

Ei rasismille! –hanke on laaja valtakunnallinen Raha-automaattiyhdistyksen tukema kumppanuushanke.Hanke yhdistää eri tahot monipuolistamaan keskustelua rasismista. Ehkäisemme vihapuheen lisääntymistä ja sen juurtumista suomalaisen...

Miesten Mindfulness-kurssi | Helsinki II

Syksyn toinen mindfulness-kurssi 30.9.-28.10. Ilmoittautuminen 25.9. mennessä. Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän läsnäolon kykyäsi. Jäsenalennus.Miesten Mindfulness-kurssi | HelsinkiTule kehittämään tietoisen hyväksyvän läsnäolon...

Vertaistuen merkitys eroauttamisessa -nettiluento torstaina 27.8.

Luennoitsijana Miessakit ry:n erotyöntekijä Kari Vilkko. Nettiluento katsottavissa Väestöliiton perheaikaa.fi -sivustolla. Luentoaika: to 27.8. klo 13.00–13.30.Vertaistuen merkitys eroauttamisessa -nettiluento torstaina 27.8.Miehille vertaistuki on luonteva tapa...