Vieraasta Veljeksi Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Mentori ja maahanmuuttaja muodostavat puoli vuotta kestävän prosessin ajaksi työparin, jonka tavoitteena on edesauttaa aktorin työllistymistä ja kotoutumista. Osallistujille järjestetään neljä ryhmätapaamista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Seuraava mentoriohjelma käynnistyy maaliskuussa 2017. Hakuaika on 15.1.-15.2.2017.

Hakuun täältä!

Keskusteluryhmä

Vieraasta Veljeksi -keskusteluryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 17-18.30 Miessakkien tiloissa, osoitteessa Annankatu 16 B 28. Ryhmään voi tulla milloin vain. Se on osallistujille maksuton.

Ryhmässä keskustellaan suomeksi ajankohtaisista ja osallistujia kiinnostavista aiheista. Toiminnan tarkoituksena mahdollistaa kohtaamisia ja ylläpitää ja parantaa maahanmuuttajien suomen kielen taitoa. Mukaan toivotaan sekä maahanmuuttajia että suomalaisia vapaaehtoisia.

Ensimmäinen kokoontuminen keväällä 2017 on 25.1.

Keskusteluryhmän ohjelma

Tukihenkilötoiminta

Syntysuomalaiset ja Suomeen kotoutuneet miehet voivat toimia maahanmuuttajamiesten vapaaehtoisina tukihenkilöinä, arjen kanssakulkijoina. Toiminnalla tuetaan maahan muuttaneiden miesten kotoutumista, kielitaidon kehittymistä ja sosiaalisen verkoston rakentumista uudessa yhteiskunnassa. Tukihenkilötoiminta tarjoaa luontevan väylän tutustua maahanmuuttajiin ja on mentoritoimintaa vapaamuotoisempaa.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Yhteystiedot

Helsinki
Heikki Parviainen
hankekoordinaattori
044 751 1338
heikki.parviainen@miessakit.fi

Tunnisteet: miesryhmätoiminta, tukihenkilötoiminta, työuramentorointi, vieraasta veljeksi