Vieraasta Veljeksi Vieraasta Veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Vapaaehtoistoiminta

Mentoritoiminta

Kantaväestöön kuuluvat tai kotoutuneet vapaaehtoiset miehet toimivat mentoreina työelämään suuntaaville maahanmuuttajamiehille (aktoreille). Ryhmätapaamisten lisäksi mentorit ja maahanmuuttajat muodostavat työpareja, joiden tavoitteena on edesauttaa maahanmuuttajien työllistymistä ja kotoutumista. Toimintaan osallistuvilta toivotaan vähintään keskiasteen koulutusta, mikä edesauttaa sopivien työparien muodostamista.

Hankkeen ensimmäinen mentoriohjelma käynnistyy lokakuussa 2016. Seuraava haku aktoreille ja mentoreille on auki 15.1.-15.2.2017.

Keskusteluryhmät

Keskusteluryhmissä ylläpidetään ja harjaannutetaan suomen kieltä suullisesti ja vuorovaikutteisesti. Tarkoituksena on, että suomalaiset ja maahanmuuttajataustaiset osallistujat pääsevät käyttämään ja hyödyntämään omia tietotaitojaan ja mielenkiinnon kohteitaan. Keskustelujen viitekehyksenä toimivat työelämä, työkulttuurit ja niihin liittyvät valmiudet. Ryhmiä hyödynnetään myös mentori- ja tukihenkilötoiminnassa.

Tukihenkilötoiminta

Syntysuomalaiset ja Suomeen kotoutuneet miehet voivat toimia maahanmuuttajamiesten vapaaehtoisina tukihenkilöinä, arjen kanssakulkijoina. Toiminnalla tuetaan maahan muuttaneiden miesten kotoutumista, kielitaidon kehittymistä ja sosiaalisen verkoston rakentumista uudessa yhteiskunnassa. Tukihenkilötoiminta tarjoaa luontevan väylän tutustua maahanmuuttajiin ja on mentoritoimintaa vapaamuotoisempaa.

Viestintä ja vaikuttamistoiminta

Hankkeen viestintä ja vaikuttamistoiminta tähtäävät maahanmuuttajamiesten työllistymismahdollisuuksien parantamiseen. Hankkeessa lisätään yhtäältä siihen osallistuvien maahanmuuttajamiesten työelämän tuntemusta ja toisaalta työnantajien tietoisuutta maahanmuuttajamiesten osaamisesta.

Viestinnän pääpaino on hankkeen ensisijaisille kohderyhmille, maahanmuuttajamiehille ja vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille suomea puhuville miehille suunnatussa markkinoinnissa ja tiedottamisessa. Lisäksi hanketta esitellään eri yhteyksissä ja sen puitteissa osallistutaan kotimaisiin maahanmuuttajatyön verkostoihin.

Yhteystiedot

Helsinki
Heikki Parviainen
hankekoordinaattori
044 751 1338
heikki.parviainen@miessakit.fi

Tunnisteet: miesryhmätoiminta, tukihenkilötoiminta, työuramentorointi, vieraasta veljeksi