Miessakit 20v

Tänä vuonna Miessakit ry juhlistaa 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi mm. julkaisemme järjestöön ja sen toimintaan liittyvän kahdenkymmenen artikkelin sarjan. Vuosi huipentuu juhlaseminaariin isänpäivään päättyvällä Miesten Viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 2.-8.11.2015.
Yhdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Taideterapiaryhmä miehille | syksy 2015

26.06.2015

Tule mukaan ekspressiivisen taidetyöskentelyn ryhmään, jossa piirrämme, maalaamme ja kirjoitamme. Tutkimme omaa elämäämme taiteen keinoin ja opettelemme pysähtymään. Ryhmä kokoontuu 5 kertaa torstaisin 10.9. alkaen.

Uutinen Ajankohtaista

Blogi 1/2015: Olé kiltti

25.06.2015

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi pohtii blogikirjoituksessaan kiltteyttä.

Blogikirjoitus Blogi

Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2015

25.06.2015

     Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2015 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukausi

Uutiskirje Uutiskirjeet

Fyysinen mies

18.06.2015

Kuvasakin teemanäyttely Deli Herkkukorissa 8.–26.6.2015.

Uutinen Ajankohtaista

Miesten Mindfulness-kurssi jatkuu kesällä 2015

11.06.2015

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen aistimista, jota tämä olemassa oleva hetki tarjoaa.

Uutinen Ajankohtaista

Syksyn 2015 Erosta Elossa -eroryhmät

11.06.2015

Syksyn 2015 Erosta Elossa -eroryhmien aikataulut ovat julkaistu!

Uutinen Ajankohtaista

Äkillisesti muuttunut isyys

08.06.2015

Miessakit ry:n vastaava isätyöntekijä Timo Tikka tarkastelee tekstissään isyyttä äkillisten kriisien näkökulmasta. Artikkelissa pohditaan muun muassa kriisien vaikutusta isyyteen, työn ja perheen yhteensovittamista sekä isille tarjottavan tuen merkitystä. Kirjoituksessa avataan myös Miessakit ry:n isien henkilökohtaisen tuen mallia yhtenä keinona isien auttamiseksi.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Mies Tavattavissa | Tampere

26.05.2015

Miessakit ry:n Mies Tavattavissa - ryhmän tarkoituksena on koota miehiä pienryhmään, jossa keskustellaan miehenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä ja toinen toistaan peilinä käyttäen haetaan aineksia omaan henkiseen kasvuun.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - toukokuu 2015

26.05.2015

     Miessakit ry | Uutiskirje - toukokuu 2015 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukaus

Uutiskirje Uutiskirjeet

Miesten kirjallisuuspiiri | Vihti

25.05.2015

Miesten kirjallisuuspiiri jatkuu Vihdin pääkirjastossa tortaina 10.9. klo 18. Piiriin voi liittyä kuka tahansa miespuolinen henkilö, ylä- tai alaikärajaa ei ole eikä laajaa perehtyneisyyttä kirjallisuuteen edellytetä.

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood