erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Maahan muuttaneiden miesten kanssa tehtävää työtä tarvitaan! – Kymmenes vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Kuvasakin syysnäyttely

12.11.2014

Kuvasakki näyttäytyy yhteisnäyttelyssä kolmen teeman kautta: "Häivähdys arjesta", "Isoisän kanssa" ja "Lapsettomuus valintana".

Uutinen

Kohtaamista, kotoutumista ja vapaaehtoistoiminnassa oppimista

12.11.2014

KAMU -hankkeen päättöseminaari, verkostotori ja työpajat. Perjantai 28.11.2014 klo 9 - 16. Metropolia Ammattikorkeakoulu, Vanha Viertotie 23, Helsinki.

Uutinen

Miesten Patikkasakki

11.11.2014

Patikoimme miesten kesken Nuuksion kauniin luonnonpuiston maisemissa lauantaina 29.11. klo 10–14. Osallistuminen kuljetuksineen on maksuton.

Uutinen

Helsingin Kirjallisuussakin kevään 2015 päivät julkaistu!

11.11.2014

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jatkaa keväällä 2015 Helsingissä. Mukaan kutsutaan miehiä, jotka haluavat yhdessä tutustua mieskirjallisuuteen, joka voidaan käsittää sangen laaja-alaisesti. Osallistujat voivat ehdottaa käsiteltäviä teoksia.

Uutinen

Lyömätön Linja -keskusteluryhmä

10.11.2014

Miessakit ry:n Lyömätön Linja kokoaa keskusteluryhmän perhe- ja lähisuhdeväkivallasta miehille. Keskustelemalla ryhmässä kukin jäsen voi löytää väkivallattomia ja turvallisuutta lisääviä toimintatapoja omassa elämässään. Keskustelu on luottamuksellista. Osallistuminen on maksutonta.

Uutinen

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) | HKI

10.11.2014

Ilmoittaudu mukaan ja kouluttaudu eromiehen vertaistukijaksi! Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuspäivät la 17.1.2015 ja la 31.1.2015. Koulutus on ilmainen.

Uutinen

Nettiluennot Eron jälkeinen isyys ja Isä hoitovapaalla vauvan kanssa katsottavissa Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivuilla

10.11.2014

Luennoilla tarkastellaan muun muassa isän ja lapsen välistä vuorovaikutusta sekä isyyden olemassaoloa.

Uutinen

Haastattelu ”Isien valmentaja” isätyöntekijä Timo Tikasta julkaistu Tehy-lehdessä 14/2014

05.11.2014

Haastattelu ”Isien valmentaja” isätyöntekijä Timo Tikasta on julkaistu Tehy-lehdessä 14/2014 sivulla 6.

Uutinen

Hyvää Miesten Viikkoa kaikille!

03.11.2014

Kymmenes vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa. Miesten Viikko osoitteessa www.miestenviikko.fi.

Uutinen

Lyömättömän Linjan puhelinajat 3.11. alkaen

30.10.2014

Lyömättömän Linjan puhelinajat muuttuvat 3.11. alkaen.

Uutinen

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Ray     Facebook

Sharewood

Isänä työelämässä