Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Lyömätön linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

 

 

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2014

23.06.2014

  Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2014 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukausittain

Uutiskirje Uutiskirjeet

Miesten Mindfulness-kurssi alkaa syksyllä 2014

19.06.2014

Tule kehittämään tietoisen hyväksyvän läsnäolon kykyäsi. Tietoinen hyväksyvä läsnäolo eli mindfulness on kaiken sen aistimista, jota tämä olemassa oleva hetki tarjoaa.

Uutinen Ajankohtaista

Syksyn 2014 Erosta Elossa -eroryhmät

18.06.2014

Syksyn 2014 Erosta Elossa -eroryhmien aikataulut ovat julkaistu!

Uutinen Ajankohtaista

Isänä työelämässä -nettiluento Väestöliiton Perheaikaa.fi sivuilla 28.8.2014

18.06.2014

Luennossa tarkastellaan isän näkökulmasta työn ja perheen yhteensovittamista ja tähän liittyviä hyvinvointitekijöitä.

Uutinen Ajankohtaista

Miesryhmänohjaaja I -koulutus

18.06.2014

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy erityisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmätoiminnan kautta osallistujat miestyöhön ja miesten avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Uutinen Ajankohtaista

Blogi 3/2014: Lähisuhdeväkivaltatyön kehittyminen - ponnahduslauta ihmisyyden uudelle tulemiselle

17.06.2014

Miessakit ry:n toiminnanjohtaja Tomi Timperi kuvaa blogissaan ihmisyyden ymmärtämisen suhdetta lähisuhdeväkivaltatyön kehittymiseen - ja peräänkuuluttaa tästä opiksi ottamista.

Blogikirjoitus Blogi

KUUMA –vertaisneuvoja − oletko se sinä?

17.06.2014

Keski-Uudellamaalla eli KUUMA-alueella koulutetaan syys-joulukuussa vertaisia toimimaan neuvonantajina ja tulkkeina ihmisille, jotka tarvitsevat apua virallisissa palveluissa, esimerkiksi sosiaalivirastossa tai KELAssa. Vertaisneuvoja auttaa ihmisiä byrokratian viidakoissa ja huolehtii siitä, että viranomaiset ymmärtävät heidän tilanteensa sekä tarpeensa. Toisaalta vertaisneuvoja huolehtii siitä, että viranomaisten viestit ja tieto välittyvät oikein näille ihmisille.

Uutinen Ajankohtaista

Keskitetyt EETU-koulutukset jälleen Helsingissä ja Tampereella

17.06.2014

Ilmoittaudu mukaan ja kouluttaudu eromiehen vertaistukijaksi! Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuspäivät Helsingissä la 27.9.2014 ja la 11.10.2014 sekä Tampereella la 15.11.2014 ja la 29.11.2014. Koulutus on ilmainen.

Uutinen Ajankohtaista

Lyömätön Linja: Työntekijähaku

16.06.2014

Haemme Helsingin toimipisteeseemme VÄKIVALTATYÖNTEKIJÄÄ kokoaikaiseen työsuhteeseen. Työntekijän keskeisiä tehtäviä ovat asiakastyö ja toimintamuodon kehittäminen sekä kouluttaminen ja vaikuttaminen eri sidosryhmissä. Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan 10.8.2014 mennessä sähköpostitse osoitteeseen antti.alen@miessakit.fi.

Uutinen Ajankohtaista

Miestyön koulutusiltapäivät syksyllä 2014 Laurea Tikkurilan maksullisena täydennyskoulutuksena

12.06.2014

Tarjolla olevat koulutukset: * Miesten kohtaaminen hyvinvointipalveluiden asiakkaina * Isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi * Miesten eroauttaminen * Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö

Uutinen Ajankohtaista

Isänä työelämässä -nettiluento Väestöliiton Perheaikaa.fi sivuilla 28.8.2014

28.08.2014

Luennossa tarkastellaan isän näkökulmasta työn ja perheen yhteensovittamista ja tähän liittyviä hyvinvointitekijöitä.

Internet

[l:communityCalendarItem]

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) | HKI

27.09.2014

Ilmoittaudu mukaan ja kouluttaudu eromiehen vertaistukijaksi! Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuspäivät la 27.9.2014 ja la 11.10.2014. Koulutus on ilmainen.

Miessakit ry, Annankatu 16 B, Hki (27.9.) ja Perhetalo Betania, Perämiehenkatu 13, Hki (11.10.)

[l:communityCalendarItem]

Miesryhmänohjaaja I -koulutus

20.10.2014

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy erityisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmätoiminnan kautta osallistujat miestyöhön ja miesten avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Miessakit ry:n koulutussali, Annankatu 16 B 28, Helsinki

[l:communityCalendarItem]

Miesryhmänohjaaja I -koulutus

03.11.2014

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy erityisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmätoiminnan kautta osallistujat miestyöhön ja miesten avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Miessakit ry:n koulutussali, Annankatu 16 B 28, Helsinki

[l:communityCalendarItem]

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) | TRE

15.11.2014

Ilmoittaudu mukaan ja kouluttaudu eromiehen vertaistukijaksi! Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuspäivät la 15.11.2014 ja la 29.11.2014. Koulutus on ilmainen.

Miessakit ry, Puutarhakatu 16 B, Tampere

[l:communityCalendarItem]

Miesten kohtaaminen hyvinvointipalveluiden asiakkaina

17.11.2014

Miessakit ry:n ja Laurea Tikkurilan järjestämässä esityksessä perehdytään miesten näkökulmasta hyvinvointipalveluiden asiakkuuden keskeisiin kysymyksiin. Tarkastelemme miestyön ja miestutkimuksen näkökulmista maskuliinisuutta ja miehen rooleja sekä sitä, kuinka nämä vaikuttavat miesten avun hakemiseen.

Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

[l:communityCalendarItem]

Isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi

24.11.2014

Miessakit ry:n ja Laurea Tikkurilan järjestämässä koulutuksessa tarkastellaan isän ja lapsen välinen vuorovaikutuksen tukemista sekä isyyden tukemista vertaisryhmissä, isyysvalmennuksissa ja perhevalmennuksen osana. Lisäksi tarkastelun kohteena on isyys sosiaali- ja terveyshuollon palvelujärjestelmässä.

Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

[l:communityCalendarItem]

Miesten eroauttaminen

01.12.2014

Miessakit ry:n ja Laurea Tikkurilan järjestämässä esityksessä tarkastellaan miehille suunnattujen eroauttamismuotojen toimivuutta ja hyötyjä miesten kokemuksiin peilaten sekä luodaan katsaus eroamisen historiaan miehen näkökulmasta. Osiossa perehdytään myös miehen tapoihin kohdata ja selvitä erotilanteesta ja siihen, minkälainen tuki ja apu auttavat parhaiten miestä selviämään.

Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

[l:communityCalendarItem]

Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö

08.12.2014

Miessakit ry:n ja Laurea Tikkurilan järjestämän esityksen aikana keskitytään väkivaltatyöhön tilastojen kautta miesten kanssa tehtävän väkivaltatyön tuloksiin sekä auttamiseen liittyviin keskeisiin kysymyksiin. Lisäksi tarkastellaan miten väkivalta ilmentyy läheisissä suhteissa ja minkälaisia tekijöitä väkivaltailmiöön miestyön näkökulmasta liittyy.

Laurea Tikkurila, Ratatie 22, Vantaa

[l:communityCalendarItem]

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Ray     Facebook

Sharewood

Isänä työelämässä