Miessakit ry

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 7.-13.11.2016.
Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Lue lisää...

Miessakit ry:n ISÄLUURI avoinna

24.10.2016

Miessakit ry:n Isyyden Tueksi puhelinpalvelu ISÄLUURI on nyt avoinna joka arkipäivä klo 9-16.

Uutinen Ajankohtaista

Mies, ero ja käytännön asiat - teemaryhmä Tukinetissä 10.11.–14.12.2016

24.10.2016

Mitä minun pitää tietää, kun erosta tulee totta? Mitä asioita minulle tulee eteen eron jälkeen? Miten eroon liittyvistä asioista voidaan päästä eteenpäin mahdollisimman vähin vaurioin?

Uutinen Ajankohtaista

Miesten Mindfulness-päivä 29.10. klo 10-16

21.10.2016

Vielä ehdit mukaan! Tule yksin tai kaverisi kanssa kehittämään rennosti tietoisen hyväksyvän läsnäolon kykyäsi. Menetelmä lisää stressinhallintakykyäsi, vähentää uupumusta ja auttaa sinua kohtaamaan tunteita sekä murehtivia ajatuksiasi. Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Tästä hyödyt niin työssä kuin kotonakin! #mindfulness #Miessakit Lue lisää: http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/miessakkiopisto/miesten_mindfulness-paiva_helsingissa

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry Perheystävällinen työpaikka -ohjelman pilottityönantajana

20.10.2016

Pilotoinnin tarkoituksena on testata kehitetyn Perheystävällinen työpaikka -ohjelman toimivuutta erilaisissa työyhteisöissä, eri toimialoilla ja eri kokoisissa yrityksissä ja organisaatioissa. Pilotoinnin aikana osallistujilta kerätään kokemuksia ja palautetta ohjelman lopullista muotoilua varten. http://www.parassyy.fi/sertifikaatti/pilotoivat-tyonantajat/

Uutinen Ajankohtaista

Kouluttaudu ura- ja opiskelumentoriksi nuorelle miehelle!

14.10.2016

Miessakit ja Diak järjestämässä mentorikoulutuksessa on vielä muutama paikka vapaana.

Uutinen Ajankohtaista

EETU- Chat -liveryhmä ma 17.10. klo 21-23

14.10.2016

Tukinetissä (www.tukinet.net) ma 17.10. klo 21-23 Erosta Elossa –vertaistukihenkilöiden, eli EETUjen, ylläpitämä EETU-chat-liveryhmä.

Uutinen Ajankohtaista

Äijäjoogaa maanantaisin - uusi ryhmä alkamassa, tule mukaan!

12.10.2016

Seuraava Äijäjooga-kurssi alkaa Miessakkien tiloissa Helsingin Annankadulla 24.10.2016 klo 18.30.

Uutinen Ajankohtaista

YLE Radio 1: Miten sukupuoli vaikuttaa ihmisen elämään Suomessa

12.10.2016

YLE Radio 1:n Laajakulma -ohjelmassa tarkastellaan yhteiskunnallisia ilmiöitä, niiden taustoja ja tulevaisuudennäkymiä. Miten historia näkyy ja kuuluu arjessa? Miksi ja miten nykytilanteeseen on päädytty? Millaisia kehityssuuntia on nähtävissä?

Uutinen Ajankohtaista

Miesten kokema väkivalta – 12. Miesten Viikko 7.-13.11.2016

04.10.2016

Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - syyskuu 2016

30.09.2016

    Miessakit ry | Uutiskirje - syyskuu 2016 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat ku

Uutiskirje Uutiskirjeet

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood