Miessakit 20v

Tänä vuonna Miessakit ry juhlistaa 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi mm. julkaisemme järjestöön ja sen toimintaan liittyvän kahdenkymmenen artikkelin sarjan. Vuosi huipentuu juhlaseminaariin isänpäivään päättyvällä Miesten Viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 2.-8.11.2015.
Yhdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Mies Tavattavissa | Tampere

26.05.2015

Miessakit ry:n Mies Tavattavissa - ryhmän tarkoituksena on koota miehiä pienryhmään, jossa keskustellaan miehenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä ja toinen toistaan peilinä käyttäen haetaan aineksia omaan henkiseen kasvuun.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - toukokuu 2015

26.05.2015

     Miessakit ry | Uutiskirje - toukokuu 2015 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukaus

Uutiskirje Uutiskirjeet

Miesten kirjallisuuspiiri | Vihti

25.05.2015

Miesten kirjallisuuspiiri jatkuu Vihdin pääkirjastossa tortaina 10.9. klo 18. Piiriin voi liittyä kuka tahansa miespuolinen henkilö, ylä- tai alaikärajaa ei ole eikä laajaa perehtyneisyyttä kirjallisuuteen edellytetä.

Uutinen Ajankohtaista

Futsalia Kontulan tekonurmella

25.05.2015

Liikkukaa - Sports for All ry / Ei rasismille -hanke järjestää yhteistyössä Miessakit ry:n Vieraasta veljeksi -toiminnan kanssa futsalin pelaamista Kontulan tekonurmella kesän ajan.

Uutinen Ajankohtaista

Veljeys on mantereet yhdistävä elementti – Vieraasta Veljeksi -tukihenkilötoiminta maahan muuttaneiden miesten psykososiaalisen hyvinvoinnin tukena

25.05.2015

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -projektissa vuosina 2011–2013 työskennellyt Kimmo Saastamoinen tarkastelee artikkelissaan tukihenkilötoimintaa pakolaistaustaisten miesten psykososiaalista hyvinvointia lisäävänä työmuotona ja peilaa suhdettaan projektin kautta tapaamaansa asiakkaaseen. Tukihenkilötoimintaa ja siinä mukana olleiden suomalaismiesten kokemuksia vapaaehtoistyöstä on käsitelty myös kirjassa Vieraasta Veljeksi – kaksisuuntaista kotoutumista miehille (Heikki Kerkkänen & Kimmo Saastamoinen, 2013).

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Järvenpään Kirjallisuussakin syksyn 2015 päivät julkaistu!

21.05.2015

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jatkaa syksyllä 2015 Järvenpäässä. Kirjoista keskustellaan vapaasti, kukin omien ajatustensa ja tuntojensa pohjalta, ajatuksia jakaen. Ryhmästä muodostuu kaveriporukka, jonka kanssa voi pohtia omaa mieheyttään niin klassikkojen kuin uudemmankin kirjallisuuden mieskuvia vasten.

Uutinen Ajankohtaista

Eromiehen kohtaaminen

11.05.2015

Eromiehen kohtaaminen -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen ja isän sukupuolen huomioonottavaa auttamista Erosta Elossa -yksikön työssä. Tekstissä tuodaan esille yksilö-, puhelin- ja sähköpostiauttamiseen liittyviä sisältöjä sekä kuvataan miesten keskinäiselle vertaisuudelle pohjautuvaa EETU-toimintaa.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Miessakit ry vastaanotti vuoden 2015 Miehen työ –palkinnon

08.05.2015

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta (TANE) myönsi 17. Miehen työ -palkinnon 20 vuotta täyttävälle Miessakit ry:lle miesten hyvinvointia tukevasta työstä.

Uutinen Ajankohtaista

Helsingin Kirjallisuussakin syksyn 2015 päivät julkaistu!

06.05.2015

Miessakit ry:n Miesten Kirjallisuussakki jatkaa syksyllä 2015 Helsingissä. Mukaan kutsutaan miehiä, jotka haluavat yhdessä tutustua mieskirjallisuuteen, joka voidaan käsittää sangen laaja-alaisesti. Osallistujat voivat ehdottaa käsiteltäviä teoksia.

Uutinen Ajankohtaista

Teatterisakki

05.05.2015

Miessakkien Teatterisakki tarjoaa sopuhintaan syksyllä 2015 Pasi Lampelan Nyt kun olet minun ja Outi Mäenpään Uusioperh(s)e –esitykset.

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood