erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Maahan muuttaneiden miesten kanssa tehtävää työtä tarvitaan! – Kymmenes vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Miessakit 20v

Tänä vuonna Miessakit ry juhlistaa 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi mm. julkaisemme järjestöön ja sen toimintaan liittyvän kahdenkymmenen artikkelin sarjan. Vuosi huipentuu juhlaseminaariin isänpäivään päättyvällä Miesten Viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Käyttökatkot mahdollisia verkkopalveluissamme

30.01.2015

Sähköpostipalvelujen ja domain-ylläpidon muutoksista johtuen verkkopalveluissamme voi olla käyttökatkoja perjantai-iltapäivästä maanantai-aamuun.

Uutinen Ajankohtaista

14.2.2015 FM Ira Virtanen: Supportive Communication in Finnish Men's Friendships

29.01.2015

FM Ira Virtasen puheviestinnän alaan kuuluva väitöskirja Supportive Communication in Finnish Men’s Friendships (Supportiivinen viestintä suomalaisten miesten ystävyyssuhteissa) tarkastetaan Tampereen yliopistossa 14.2.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - tammikuu 2015

29.01.2015

  Miessakit ry | Uutiskirje - tammikuu 2015 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukausittain

Uutiskirje Uutiskirjeet

Miessakkien Tampereen toimipiste muuttaa!

28.01.2015

Miessakkien Tampereen toimipiste muuttaa 2.2.!

Uutinen Ajankohtaista

Isyyden Tueksi

28.01.2015

Isyyden Tueksi tarjoaa henkilökohtaista keskustelutukea ja ohjausta sähköpostin ja puhelinneuvonnan välityksellä isyyteen liittyvissä kysymyksissä. Lahdessa järjestettäviin yksilötapaamisiin voi varata ajan Isyyden Tueksi -työntekijältä.

Uutinen Ajankohtaista

Kevään Miesryhmänohjaaja I -koulutus

28.01.2015

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy erityisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmätoiminnan kautta osallistujat miestyöhön ja miesten avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Uutinen Ajankohtaista

Taideterapiaryhmä miehille

23.01.2015

Tule mukaan ekspressiivisen taidetyöskentelyn ryhmään, jossa piirrämme, maalaamme ja kirjoitamme. Tutkimme omaa elämäämme taiteen keinoin ja opettelemme pysähtymään.

Uutinen Ajankohtaista

Patikkasakki Pyhätunturilla

23.01.2015

Tunturiretkien lisäksi ohjelmassa on saunomista, ruokahuoltoa ja tietysti miespuhetta.

Uutinen Ajankohtaista

Miesten kirjallisuuspiiri | Vihti

22.01.2015

Miesten kirjallisuuspiiri alkaa Vihdin pääkirjastossa tortaina 29.1. klo 18. Piiriin voi liittyä kuka tahansa miespuolinen henkilö, ylä- tai alaikärajaa ei ole eikä laajaa perehtyneisyyttä kirjallisuuteen edellytetä.

Uutinen Ajankohtaista

Perhe- ja isäystävällinen työpaikka -nettiluento Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivuilla

22.01.2015

Minkälainen on perhe- ja isäystävällinen työpaikka? Voisiko sinun työpaikkasi olla sellainen? Mitä se tarkoittaa? Voitko itse vaikuttaa siihen? Mikä on esimiehen rooli? Entä työnantajan? Luennoitsijana Miessakit ry:n kehittämispäällikkö Peter Peitsalo.

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood