Miessakit ry

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Vieraasta Veljeksi –hanke edistää maahan muuttaneiden miesten työllistymistä, työelämävalmiuksia sekä kotoutumista mentorointitoiminnan ja suomen kielisen keskusteluryhmätoiminnan avulla.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 7.-13.11.2016.
Kahdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke

Väkivaltaa kokeneet miehet -hanke tarjoaa apua henkistä tai fyysistä väkivaltaa kotona tai kadulla kokeneille miehille. Keskusteluapua voi saada puhelimitse, sähköpostilla, yksilötapaamisissa ja ohjatuissa vertaisryhmätapaamisissa.

Lue lisää...

Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2016

01.07.2016

    Miessakit ry | Uutiskirje - kesäkuu 2016 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat ku

Uutiskirje Uutiskirjeet

Väkivaltaa Kokeneet Miehet -hanke on käynnistynyt

30.06.2016

Käy tutustumassa hankkeeseen verkkosivuillamme! Varsinainen toiminta alkaa kesälomakauden päätyttyä. Pysy kuulolla! http://www.miessakit.fi/fi/toimintamuodot/vakivaltaa_kokeneet_miehet

Uutinen Ajankohtaista

Yhteishyvä jalustalle ohi mekaanisen tasa-arvon

30.06.2016

Toiminnanjohtaja Tomi Timperi puhuu blogikirjoituksessaan yhteisestä hyvästä.

Blogikirjoitus Blogi

Toimistosihteeri Mikko Timonen esittäytyy

30.06.2016

Mikko Timonen on aloittanut Miessakkien toimistosihteerinä.

Uutinen Ajankohtaista

Syksyn eroryhmät on nyt julkaistu

30.06.2016

Tänä syksynä on jälleen mahdollista osallistua Erosta Elossa - eroryhmiin.

Uutinen Ajankohtaista

Erosta Elossa - erotyöntekijä Tomi Liias esittäytyy

23.06.2016

Tomi Liias on aloittanut Erosta Elossa - erotyöntekijänä.

Uutinen Ajankohtaista

Lyömättömän Linjan väkivaltatyöntekijä Santeri Kallionpää esittäytyy

22.06.2016

Santeri Kallionpää on aloittanut Lyömättömän Linjan väkivaltatyöntekijänä.

Uutinen Ajankohtaista

Väkivaltaa kokeneet miehet- hankekoordinaattori Tommi Sarlin esittäytyy

21.06.2016

Tommi Sarlin on aloittanut Väkivaltaa kokeneet miehet - hankkeen hankekoordinaattorina.

Uutinen Ajankohtaista

Väkivaltaa kokeneet miehet- hanketyöntekijä Jussi Pekkola esittäytyy

17.06.2016

Jussi Pekkola on aloittanut Väkivaltaa kokeneet miehet- hankkeen hanketyöntekijänä.

Uutinen Ajankohtaista

Vieraasta Veljeksi - hankekoordinaattori Heikki Parviainen esittäytyy

16.06.2016

Heikki Parviainen on aloittanut Vieraasta Veljeksi - hankekoordinaattorina.

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood