Miessakit 20v

Tänä vuonna Miessakit ry juhlistaa 20-vuotista taivaltaan. Juhlavuoden kunniaksi mm. julkaisemme järjestöön ja sen toimintaan liittyvän kahdenkymmenen artikkelin sarjan. Vuosi huipentuu juhlaseminaariin isänpäivään päättyvällä Miesten Viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

Lyömätön Linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Toiminnan tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Toiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Miessakkiopisto

Hyvää tekevä toimiminen, oppiminen ja sosiaalinen yhdistyvät Miessakkiopistossa. Tarjoamme monenlaista toimintaa ja ryhmiä miehille. Näiltä sivuilta löydät useita mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen muiden miesten kanssa.

Lue lisää...

Miestyön osaamiskesku

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Vieraasta veljeksi

Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Miesten Viikko

Miesten Viikko 2.-8.11.2015.
Yhdestoista vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa.

Lue lisää...

Erosta Elossa -tukihenkilökoulutus eromiehille (EETU) | Oulu

13.04.2015

Ilmoittaudu mukaan ja kouluttaudu eromiehen vertaistukijaksi! Koulutukseen voi osallistua asuinpaikasta riippumatta ja koulutuksen käyneet toimivat tukihenkilöinä omilla paikkakunnillaan. Koulutuspäivät la 26.9.2015 ja la 10.10.2015. Koulutus on ilmainen.

Uutinen Ajankohtaista

Maahan muuttaneiden miesten muuttuvat roolit ja kotoutumisen kaksisuuntaisuus

13.04.2015

Heikki Kerkkäsen kirjoittamassa artikkelissa keskitytään maahan muuttaneiden miesten kotoutumisprosessiin sekä ryhmien välisten suhteiden vahvistamiseen tarkastelemalla akkulturaation vaiheita ja rooleja, jotka aktivoituvat ihmisen etsiessä paikkaansa yhteiskunnassa.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Miesjärjestöjen keskusliitto esittää: Miespoliittinen paneeli

02.04.2015

Miesjärjestöjen keskusliitto järjestää Miespoliittisen paneelikeskustelun Ravintola Juttutuvassa (Säästöpankinranta 6, Hakaniemi, Helsinki) tiistaina 7.4.2015 klo 18-20. Vapaa pääsy.

Uutinen Ajankohtaista

Kevään Miesryhmänohjaaja I -koulutus

01.04.2015

Koulutus antaa yleiset valmiudet erilaisten ryhmien ohjaamiseen, mutta keskittyy erityisesti miesryhmiin ja niiden erityispiirteisiin. Koulutus myös perehdyttää ryhmätoiminnan kautta osallistujat miestyöhön ja miesten avun hakemiseen liittyviin kysymyksiin.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - maaliskuu 2015

30.03.2015

     Miessakit ry | Uutiskirje - maaliskuu 2015 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukau

Uutiskirje Uutiskirjeet

Väkivallasta ja sen hallinnasta lähisuhteissa

30.03.2015

Miessakit ry:n Lyömättömän Linjan työntekijä psykoterapeutti Pekka Jolkkonen käsittelee kirjoituksessaan lähisuhdeväkivaltaa hoidollisen, väkivallasta luopumiseen tähtäävän asiakastyön näkökulmasta.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Isätyön ohjaaja –koulutus | Lahti 28. - 29.5.2015

19.03.2015

Isätyö -koulutuksessa keskitytään isien/tulevien isien kanssa tehtävään työhön sekä mieslähtöiseen hyvinvointiosaamiseen ammatillisesta näkökulmasta. Keskeisiä teemoja ovat isätyö sekä isyyteen kasvaminen niin odotus- kuin pikkulapsiaikanakin.

Uutinen Ajankohtaista

Mies ja ero

16.03.2015

Mies ja ero -artikkelissa erotyöntekijät Jouni Linnankoski ja Kari Vilkko käsittelevät miehen suhdetta eroamiseen. Artikkelissa pohditaan muuttuneen isäkuvan vaikutusta miehen erokokemukseen, erolle altistavia tekijöitä ja miehen eron erityispiirteitä. Eroa käsitellään myös mahdollisuutena oppia ja kasvaa miehenä.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Miestyön koulutusiltapäivät keväällä 2015 Laurea Tikkurilan maksullisena täydennyskoulutuksena

10.03.2015

Tarjolla olevat koulutukset: * Miesten kanssa tehtävä väkivaltatyö * Miesten eroauttaminen

Uutinen Ajankohtaista

Nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi

03.03.2015

Miessakit ry:n isätyöntekijät Ilmo Saneri ja Timo Tikka sekä kehittämispäällikkö Peter Peitsalo tarkastelevat artikkelissaan isyyttä ja sen merkitystä hyvinvoinnin rakentumisen kannalta. Tekstissä kuvataan myös isien kanssa tehtävää työtä.

Blogikirjoitus Juhlavuoden artikkelisarja

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity jäseneksi

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Miessakit 20v

Ray     Facebook

Sharewood