Miessakit ry:n Vieraasta Veljeksi -toiminta (ViVe) tukee maahanmuuttajien kotoutumista luomalla uusia kanssakäymisen ja yhteistoiminnan muotoja maahanmuuttajamiesten ja syntysuomalaismiesten välille; samalla se kotouttaa kantaväestöä muuttuneeseen yhteiskuntaamme.

Lue lisää...

Erosta elossa

Erosta Elossa tukee ja opastaa miehiä ero-ongelmien käsittelyssä ja niistä selviämisessä. Toiminnan avulla miehet saavat henkilökohtaista keskusteluapua, neuvontaa ja vertaistukea niihin lukuisiin kysymyksiin, joita herää parisuhteen uhatessa päättyä, varsinaisessa eroprosessissa ja ajassa eron jälkeen.

Lue lisää...

isyyden tueksi

Hankkeen tarkoituksena on saattaa nykyaikainen isyys kuulluksi, näkyväksi ja osallistuvaksi. Hanketoiminnoilla tuetaan isiä itseään, rakennetaan ja ylläpidetään heidän keskinäistä vertaistoimintaansa, tuotetaan tietoa ja täydennyskoulutusta isien kanssa toimiville, sekä luodaan ja ylläpidetään ammatillisia ja yhteiskunnallisia verkostoja isyyden tukemiseksi.

Lue lisää...

Lyömätön linja

Lyömätön Linja tarjoaa apua väkivaltaa läheisiään kohtaan käyttäneille miehille. Asiakkaaksi voi tulla varaamalla puhelimitse ajan yksilötapaamiseen.

Lue lisää...

 

 

Miestyön Osaamiskeskus on kehittämis- ja koulutustoimintaan erikoistunut yksikkö, joka tutkii ja kehittää miesten kanssa tehtävää työtä ja vahvistaa eri toimijoiden osaamista tällä alalla. Toiminta perustuu miestyön ja mieserityisyyden tutkimukseen ja tästä saadun ymmärryksen välittämiseen järjestämällä koulutuksia, seminaareja ja luentoja.

Lue lisää...

Lyömättömän Linjan puhelinajat 3.11. alkaen

30.10.2014

Lyömättömän Linjan puhelinajat muuttuvat 3.11. alkaen.

Uutinen Ajankohtaista

Miessakit ry | Uutiskirje - lokakuu 2014

29.10.2014

  Miessakit ry | Uutiskirje - lokakuu 2014 Tämä on Miessakit ry:n uutiskirje. Saat kuukausittain

Uutiskirje Uutiskirjeet

Uusi Lyömättömän Linjan työntekijä Matti Kupila esittäytyy

29.10.2014

Pitkän linjan väkivaltatyön osaaja, psykoterapeutti Matti Kupila aloitti Miessakit ry:n Lyömättömässä Linjassa 20.10.2014. Kupila työskenteli aiemmin Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työntekijänä.

Uutinen Ajankohtaista

Blogi 5/2014: STM:n miestyöryhmä onnistui tehtävässään

28.10.2014

(Kirjoittaja: Tomi Timperi, toiminnanjohtaja, Miessakit ry) Tasa-arvoasioista vastaava ministeri nimitti pari vuotta sitten työryhmän pohtimaan mieskysymyksiä tasa-arvopolitiikassa. Työryhmä luovutti loppuraporttinsa viikko sitten todeten, että raportti on käytettävissä seuraava hallitusohjelmaa laadittaessa.

Blogikirjoitus Blogi

Miesryhmät | Helsinki

28.10.2014

Miessakkien miesryhmätoiminnan tarkoituksena on koota miehiä ympäri maata pienryhmiin, joissa keskustellaan miehenä olemiseen liittyvistä kysymyksistä ja toinen toistaan peilinä käyttäen haetaan aineksia omaan henkiseen kasvuun.

Uutinen Ajankohtaista

Tampereen 17. Miespäivät 7.-8.11.

28.10.2014

Tampereen 17. Miespäivät 7.-8.11.

Uutinen Ajankohtaista

Isämies-seminaari

28.10.2014

Seminaari on suunnattu erityisesti niille, jotka kohtaavat työssään isiä ja miehiä. Tavoitteena on kehittää olemassa olevaa isä- ja miestyötä sekä ideoida uusia työtapoja.

Uutinen Ajankohtaista

”Ou män!” -pojat ja miehet monikulttuurisessa yhteiskunnassa

28.10.2014

Moninaisuus on suomalaisen yhteiskunnan elävää, jokapäiväistä todellisuutta. Silti eritaustaiset miehet ja pojat tulevat usein näkyviksi julkisuudessa vain ongelmien kantajina, vaarallisina miehinä.

Uutinen Ajankohtaista

Mies asiakkaana – sukupuolisensitiivisyys sote-alalla

28.10.2014

Oulun Ammattikorkeakoulussa järjestetään tilaisuus aiheesta Mies asiakkaana – sukupuolisensitiivisyys sote-alalla sekä keskustelutilaisuus kysymyksistä: Otetaanko sukupuolisensitiivisyys huomioon sosiaali- ja terveysalalla? Jääkö mies paitsioon?

Uutinen Ajankohtaista

Eron jälkeinen isyys -nettiluento Väestöliiton Perheaikaa.fi -sivuilla 7.11.2014

28.10.2014

Erossa isyys ja äitiys joutuvat tarkastelun alle. Isyyden olemassaolon ja isän ja lapsen välisen vuorovaikutuksen mahdollistuminen tarvitsevat huomioimista ja sanoittamista niin vanhemmille kuin viranomaisille.

Uutinen Ajankohtaista

Mikä on MIESSAKIT?

Miessakit ry pitää huolta miesten elämää tukevien yksilöllisten, yhteisöllisten ja yhteiskunnallisten rakenteiden vahvistamisesta parantaakseen miesten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Miessakit ry tekee työtä sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa hyvinvointi vahvistuu miesten ja naisten erityislaaduista kumpuavan, sukupuolten välisen kunnioittavan kumppanuuskulttuurin kautta.

Liity Miessakit ry:n uutiskirjelistalle


Ray     Facebook

Sharewood

Isänä työelämässä